திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டுமா ?

0 0 144 reads

நம் வாழ்க்கையில் திருமணம் தான் மிக முக்கியமான திருப்புமுனை இது சரியில்லை என்றால் அனைத்தும் மத்திமம் தான்.திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது கணவன் மற்றும் மனைவிக்கு இடையே பரஸ்பரம் ,ஆரோக்கியம்,விட்டுகொடுக்கும் தன்மை ,விசிகரம்,ஆயுள்,குழந்தை பாக்கியம் இவை அனைத்தும் நன்றாக அமைப்பு இருக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்கு.

திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது நட்சத்திரம் பொருத்தம் பார்ப்பது மட்டுமல்ல இது பொதுவானது .ஜாதகத்தை முழுமையாக ஆராய்ந்து பொருத்தம் பார்க்க வேண்டும் .ராசி,நட்சத்திரம்,ஜாதககட்டம்,தசாபுத்தி மற்றும் தோஷங்கள் இவை அனைத்தையும் பார்க்க வேண்டும் .இது தான் திருமணப் பொருத்தம்.

நாங்கள் எங்கள் திறமையான ஜோதிடர்களை கொண்டு நல்ல முறையில் முழுமையாக ஆராய்ந்து திருமணப் பொருத்தம் பார்த்துக் கொடுக்கப் படும்.

Click here for more details : https://goo.gl/g9h0zg

No Threads
more feeds from /u/gurusukran